AAU Håndbogen

Prophix: OPSTART - Installation

I denne systemvejledning du læse hvordan du installerer Prophix

Publiceret: 04.07.2018 (Sidst ændret: 19.03.2019)

Print som pdf

Indhold

Installation af Prophix

Der er generelt to måder at installere Prophix på din computer. Den ene er at kontakte IT Support på lokalnummer 2020 og oprette en sag hos dem om at få Prophix installeret på din maskine. Dette er typisk den sikreste vej til at få installeret Prophix, da du er sikker på alt bliver gjort korrekt, men bemærk at det kan tage noget tid, alt efter hvor mange sager IT support er ved at håndtere.

Den anden metode er ved at installere Prophix selv gennem ”Software centeret”, hvilket denne vejledning viser. Som start skal du sikre dig, at din computer er på det fælles domæne, hvilket alle AAU-computere som standard er. Dette er nødvendigt for at anvende Prophix. Typisk vil det være muligt at installere Prophix fra ”Software centeret”, som IT Support installerer på din maskine, når den installeres fra ny. ”Software centeret” kan findes i din startmenu og under ”AAU IT services”. 

Hvis du ikke har denne mappe i din startmenu og/eller ikke kan finde ”Software centeret” på din computer, skal du kontakte IT Support på lokalnummer 2020 for videre hjælp. Når du åbner ”Software centeret” vil du stå under menuen ”Available software”, hvis ikke skal du vælge denne menu.

I denne menu skal du finde programmet ”Prophix 11.5” og sætte flueben herved:

Derefter vælger du ”Install” i nederste højre hjørne og lader ”Software centeret” installere Prophix. Når installationen er afsluttet, vil det være muligt for dig at starte Prophix enten fra et ikon på dit skrivebord eller fra din Windows-startmenu:

Hvis installationen af Prophix fejler undervejs eller det ikke er muligt at vælge Prophix fra ”Available software”, skal du kontakte IT Support på lokalnummer 2020 for videre hjælp.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål til Prophix, er du velkommen til at kontakte Daniel Nygaard Ricken eller Michael Siglev fra Planlægning og proces i Økonomiafdelingen. 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Prophix: OPSTART - Login i Prophix

Her kan du læse om, hvordan du logger ind i Prophix

Læs mere