AAU Håndbogen

Forskningsregistrering: Sådan registrerer du eksterne publikationer i Pure

Organisationstilknytning i Pure

Publiceret: 14.08.2018 (Sidst ændret: 07.01.2019)

Print som pdf

Indhold

 

Interne forfattere

En forfatter er intern, hvis forfatteren i fuldteksten er affilieret til AAU.
 

Alle niveauer

Som udgangspunkt har alle interne forfattere en tilknytning til et fakultet og et institut. På nogle institutter skal der også være en sektions- og en faggruppetilknytning. Det kan se sådan ud i Pure:


Kun én organisation på samme niveau

På institutter, hvor ansatte kan være tilknyttet flere faggrupper, skal det for den enkelte publikationsregistrering overvejes hvilken faggruppe publikationen hører til. Fjern de irrelevante faggrupper (klik på minusset):

Centre og andre tværgående organisationer skal i mange tilfælde ikke tilknyttes. Organisationer, der er ophørt før publikationens udgivelsesår skal ikke tilknyttes.


Eksterne forfattere

Som forsker på AAU er der mulighed for at oprette publikationer i Pure udgivet på et tidspunkt, hvor forskeren ikke har været affileret til AAU. Det kan være eksterne publikationer, hvor ingen af forfatterne er affilieret til AAU eller interne publikationer, hvor en eller flere af forfatterne er affilieret til AAU.

De tilknyttede personer kan i mange tilfælde være interne, således at eksterne publikationer dukker op på personernes profiler. Men når forfatteren kun er affilieret til andet end AAU skal vedkommende have en ekstern organisation tilknyttet og ingen interne organisationer. Det kan se sådan ud i Pure:

(En publikation er fuldstændig ekstern, hvis ingen af forfatterne er affilieret til AAU i fuldteksten.)

På publikationsposten klikkes på ”Rediger” ud for personen, som skal have en ekstern tilknytning:

Derefter fjernes fluebenet ud for de interne organisationer og der tilføjes en ekstern organisation.

Hvis ikke man kender den eksterne organisation vælges ”Ukendt.

Oprindelse, baggrund og historik

Udarbejdet af VBN-teamet den 13. august 2018.

Formål og afgrænsning

Nogle gode råd til, hvordan man behandler eksterne publikationer i Pure.

Overordnede rammer

Forskningsregistrering på Aalborg Universitet

Kontakt og ansvar

VBN-teamet: vbn@aub.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Forskningsregistrering på Aalborg Universitet - hvorfor?

Forskning ved AAU skal registreres i systemet Pure

Læs mere

Forskningsregistrering: Guide til registrering af open access-publikationer i Pure

For fagfællebedømte tidsskriftartikler og konferenceartikler og så vidt mulig andre publikationer

Læs mere