AAU Håndbogen

CALDISS - Regelsæt

Politikker og regler for CALDISS (Computational Analytics Laboratory for Digital Social Science)

Publiceret: 03.09.2018 (Sidst ændret: 11.09.2019)

Print som pdf

Indhold

CALDISS har to lokaler på Fibigerstræde 5: Lokale 37 og 41. Hvert lokale indeholder en række hardwarefaciliteter og arbejdsstationer, som står til rådighed for alle med tilknytning til det Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU. De to lokaler har forskellige formål, og reglerne kan derfor variere mellem lokalerne.

Lokale 37 indeholder plads til undervisningsaktiviteter (workshops og oplæg) og visualiseringsarbejdsstationer tilkoblet enten skrivebordsskærme eller vægmonterede touchskærme. Når der ikke foregår undervisningsaktiviteter, kan lokalet bruges som et studie- og arbejdsmiljø, hvor de forskellige arbejdsstationer kan tages i brug.

Lokale 41 indeholder individuelt afskærmede beregningsarbejdsstationer med adgang til diverse databaser. Disse kan benyttes efter reservation.

1. REGLER FOR ADGANG OG BRUG AF CALDISS’ LOKALER OG FACILITETER

Da CALDISS’ lokaler og faciliteter står til rådighed for alle med tilknytning til det Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU, opfordrer vi dig til, at du altid tager hensyn til andre brugere af lokalerne. Studerendes brug af CALDISS’ lokaler og faciliteter er udover disse regler endvidere omfattet af Aalborg Universitets regler om disciplinære foranstaltninger (https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=349579).

Du gives adgang til CALDISS’ lokaler efter reservation, givet at du har et aktiveret AAU-adgangskort. Du har fortsat adgang til lokalerne, så længe regelsættet overholdes. Ledige arbejdsstationer, som ikke er reserveret, kan frit benyttes, men du opfordres til altid at reserve en arbejdsstation, hvis du skal bruge en.

Følgende regler skal garantere, at alle får mulighed for at gøre brug af CALDISS’ faciliteter samt sikre forsvarligt brug af disse.

 • 1.1 Du gives adgang til CALDISS’ lokaler ved at udfylde adgangsformular på CALDISS’ hjemmeside: www.caldiss.aau.dk. Adgang gives gennem dit AAU-adgangskort.
   
 • 1.2 Reservation af arbejdsstationer sker via ressourcekalendere i Outlook. Ressourcekalenderne har navne i formatet: caldiss-[navn].

  Vær opmærksom på, at CALDISS har forskellige typer arbejdsstationer, så vær sikker på, at du reserverer den, som passer til dit formål (læs mere på www.caldiss.aau.dk).

  1.3 Følgende begrænsninger gælder for reservationer af arbejdsstationer:
  • Du må maksimalt reservere en arbejdsstation 7 timer om dagen.
  • Du må maksimalt reservere en arbejdsstation 3 dage om ugen.
  • Du kan tidligst reservere en arbejdsstation 4 uger i forvejen.
  • Du kan senest reservere en arbejdsstation 48 timer i forvejen.

  1.4 Arbejdsstationer og faciliteter bruges som hovedregel efter reservation, men må også gerne bruges, hvis de er ledige. Folk med reservation har dog altid førsteret til arbejdsstationen.

  1.5 Lokale 37 kan frit bruges som arbejds- og studiemiljø, givet at der ikke foregår undervisningsaktiviteter og at brugen er i overensstemmelse med CALDISS’ regelsæt.

  1.6 Arbejdsstationer og faciliteter kan kun reserveres af personer med tilknytning til det Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU.

  1.7 Du har fortsat adgang til CALDISS’ lokaler gennem dit AAU-adgangskort, så længe regelsættet for CALDISS overholdes.

  1.8 Dine reservationer af arbejdsstationer og din adgang til lokalerne logges.
  Reservationer af arbejdsstationer, registrerede adgang til lokalerne samt tilmeldinger til aktiviteter logges og gemmes i op til 3 år. Disse logninger bruges kun til internt brug for at sikre overholdelse af regelsæt samt monitorering af aktivitet og videregives eller bruges ikke til andre formål.

  1.9 Du må kun bruge CALDISS’ lokaler og arbejdsstationerne til studie- eller forskningsrelevant arbejde.

  1.10 Du må ikke bruge arbejdsstationer, den installerede software og de tilgængelige databaser til kommercielt brug.
  Ved brug af databaser bedes du orientere dig om pågældende databases regler for brug, download og bearbejdning af data. En overtrædelse af gældende regler for brug af en database betragtes som en overtrædelse af CALDISS’ regelsæt.
  Vær desuden opmærksom på, at tredjepartsfaciliteter som databaser kan logge din aktivitet.

  1.11 Du må ikke bruge CALDISS’ lokaler til andet end studie- eller forskningsrelevante formål (lokaler må altså ikke bruges til at overnatte, bedrive virksomhed, sociale arrangementer, fremvisning af film, opbevaring eller lignende).

  1.12 Du må ikke indtage alkohol i CALDISS’ lokaler.

  1.13 Du må ikke indtage madvarer i lokale 41.

  1.14 Ved overtrædelse af en eller flere af reglerne i dette regelsæt, fratages du adgang til CALDISS’ lokaler i op til 12 måneder afhængig af overtrædelsens karakter.

  1.15 Dekanen for det Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU forbeholder sig retten til at fratage dig adgang til CALDISS’ lokaler på baggrund af overtrædelser eller på baggrund af eventuelle klager om adfærd i CALDISS’ lokaler.

  1.16 For studerende vil en overtrædelse af særlig grov karakter blive indberettet til pågældende studieleder.

  1.17 For ansatte vil en overtrædelse af særlig grov karakter blive indberettet til pågældende personaleansvarlige.

Oprindelse, baggrund og historik

Regelsættet er udarbejdet af Kristian Gade Kjelmann d. 23.08.2018.

Regelsættet er revideret af Kristian Gade Kjelmann d. 28.01.2019.

Regelsættet er godkendt af dekanatet for det Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU på møde den 07.02.2019.

Formål og afgrænsning

Regelsættet beskriver politikker og regler for brug af CALDISS’ lokaler, faciliteter og data delt gennem CALDISS.

Overordnede rammer

Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aalborg Universitet:

https://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/plagiat/disciplinaerregler/

Code of conduct for alle ansatte:

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=338863

Vejledning om databeskyttelsesreglerne i relation til forskningsområdet :

https://www.informationssikkerhed.aau.dk/digitalAssets/389/389046_vejledning-til-databeskyttelsesreglerne-i-relation-til-forskningsomraadet_endelig.pdf

Kontakt og ansvar

CALDISS (Computational Analytics Laboratory for Digital Social Science), caldiss@adm.aau.dk

Daglig leder af CALDISS Kristian Gade Kjelmann, kgk@adm.aau.dk

Begrebsdefinitioner

Ved brug af term ”CALDISS’ lokaler” refereres der til Fibigerstræde 5, lokale 37 og 39-41, 9000 Aalborg.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd