AAU Håndbogen

Håndtering af Hotelfakturaer – Momsmæssigt

Håndtering af Hotelfakturaer – Momsmæssigt

Publiceret: 02.10.2018 (Sidst ændret: 07.01.2020)

Print som pdf

Indhold

”I Budgetvejledningen 2016 afsnit 2.4.7 Ikke-fradragsberettiget købsmoms på side 44 står følgende:

”På hotelregninger uden specifikation af udgiften til morgenmad ydes ingen momsrefusion, med mindre det fremgår, at morgenmaden er gratis”.

Dette er en præcisering, som ikke tidligere har været i budgetvejledningen.

Dette medfører en ændring i den måde, vi momsmæssigt kan håndtere fakturaer for hotelovernatning.

Hvad enten man har en faktura fra Hotel i kreditorsystemet (ØSS-EF) eller har en faktura, der skal refunderes i RUS, skal man være meget opmærksom på Hotelfakturaen.

Har fakturaen følgende oplysninger eller mangel af samme så skal der fortages følgende moms handling af fakturaen

Eksemplerne 1-5 er eksempler på fakturaer som indeholder de rigtige oplysninger (dog forskellige) der gør at der kan fratrækkes fuld moms for overnatning og ¼ moms for morgenmad.

Eksempel 6 er eksempel på en faktura hvor der kun står hotelovernatning, men samtidigt oplyst på fakturaren af morgen mad er uden beregning eller gratis. Her er der fuld moms fradrag på hotelovernatningen.

Eksempel 7-10 er eksempler på fakturaer, hvor der IKKE kan fratrækkes moms af noget som helst.

Hvis der er fradrag i relation til ovenstående skema skaI i behandle udgifterne som i gør i dag i ØSS-EF eller RUS.

Hvis der ikke er fradrag i relation til ovenstående skema skal der i

 • ØSS-EF vælges moms ingen fradrag
 • RUS skal I vælge omkostningstypen ”Hotel DK ingen momsafløft BV2016” Dette træder i kraft for de rejser der pr. 2. februar 2016 ikke er godkendt.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd