AAU Håndbogen

RUS2: Valutaændring

Sådan ændrer du valuta i RUS2

Publiceret: 11.10.2018 (Sidst ændret: 12.11.2018)

Print som pdf

Indhold

Når du opretter en afregning i RUS2, vil systemet som udgangspunkt vælge valutaarten for det land, der står som destination på din afregning. For afregninger oprettet med afregningsskabelon ”2 – Udlæg”, vil valutaarten altid automatisk stå til DKK.

Valutaarten på din afregningen skal altid være i overensstemmelse med den valuta, som fremgår af dine originale bilag. Derfor skal du ændre valutaarten på de enkelte udgifter du påføre din afregning i RUS2, så de svarer til det, der fremgår af dine bilag.  

Et eksempel kunne være, at du har været til konference i Sverige, men konferencegebyret er opkrævet og betalt i EUR. Når du opretter en afregning i RUS2 for denne tjenesterejse, vil destinationen være Sverige. RUS2 vælger derfor default SEK, når du påføre en udgift på din afregning, men af dit originale bilag fremgår det, at konferencegebyret er opkrævet og betalt i EUR. Forsiden på rejseafregningen vil se således ud:

For mere detaljeret vejledning til oprettelse af rejseafregning, se ”Opret en rejseafregning i RUS2”.

Når du påfører udgiften for konferencegebyret, vil billedet se således ud:

Indtast beløbet i feltet Beløb og ændr valutaarten i feltet Valuta enten ved at skrive betegnelsen, eller ved at klikke på den lille pil og vælge den valuta, du har betalt i.

 

RUS2 henter selv den aktuelle kurs baseret på kurser fra Den Europæiske Central Bank. Har du dokumentation for, at du har betalt en anden kurs, end den RUS2 påfører, skal du deaktivere ”Automatisk beløbsberegning” og/eller ”Automatisk kursberegning” og indtaste beløbet eller kursen manuelt.

Automatisk beløbsberegning og/eller automatisk kursberegning vil default være aktiveret, men deaktiveres ved at klikke på 
Når ikonet er blåt er det aktiveret, og hvidt når det er deaktiveret.


Når du har deaktiveret automatisk beløbberegning, kan du påføre Beløb i DKK, og systemet vil selv omregne kursen.

Deaktiverer du automatisk kursberegning, får du mulighed for at påføre den nøjagtige kurs, som du har dokumentation for at have betalt i Valutakurs.

Herefter forsætter du oprettelse af din afregning, som beskrevet i de separate vejledninger til oprettelse af henholdsvis rejseafregning og udlæg. Du kan naturligvis påføre flere udgifter på samme afregning, og for hver enkelt udgift tage stilling til, hvilken valutaart og/eller kurs, udgiften er afholdt i.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

RUS2: Video - valutaændring

Her kan du se en video om, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil ændre valuta på et bilag

Læs mere