AAU Håndbogen

RUS2: Statusmail fra RUS2

Her kan du se, hvordan du sætter rejsesystemet op til at sende dig en statusmail

Publiceret: 12.10.2018 (Sidst ændret: 22.11.2018)

Print som pdf

Indhold

I RUS2 har du mulighed for at få notifikationer i en mail, som viser en oversigt over de afregninger/e-transaktioner, du har liggende til behandling i systemet.

Under ”Mine indstillinger” kan du selv vælge, hvor ofte og hvornår du ønsker disse notifikationer.

Bemærk dog, at der kan være visse uhensigtsmæssigheder ved at vælge ”Øjeblikkelige varslinger”, fordi det vil udløse en mail pr. linje på afregningen og ikke blot en mail pr. afregning. Vi anbefaler derfor, at du anvender ”Regelmæssig statusrapport”, som denne vejledning tager udgangspunkt i.

1: Vælg ”Mine indstillinger”

2: Sæt flueben i ”Aktiver regelmæssig statusrapport”


Du får nu mulighed for at vælge på hvilke ugedage og hvilket tidspunkt du ønsker at modtage en statusmail fra Ibistic, ved at klikke på fluebenene ud for ”Dag” og ”Tid”. Vælg til sidst gem.

Du vil herefter dagligt – eller for den ugedag du har bedt om en statusrapport – modtage en mail fra rejsesystemet, som indeholder en oversigt over, hvad du har liggende til behandling i RUS2. Oversigten kan eksempelvis se således ud:

Statusrapporten viser også, om du har ”Kreditkorttransaktioner til specificering”. Det betyder, om du har åbne e-transaktioner i forhold til køb på AAU Kreditkort eller hos Egencia, og om du har e-transaktioner vedr. tidligere udbetalt forskud liggende i RUS2.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

RUS2: Video - Få en statusmail fra systemet

Se en video om, hvordan du sætter systemet op til at sende en statusmail

Læs mere