AAU Håndbogen

Intern handel til dine egne omkostningssteder

Denne procedure beskriver, hvordan du laver en Intern Handel til dig selv. Du laver selv hele OMP’en.

Publiceret: 06.11.2018 (Sidst ændret: 24.05.2019)

Print som pdf

Indhold

Formål og afgrænsning

Denne procedure beskriver, hvordan du laver en Intern Handel til dig selv.  Du laver selv hele OMP’en.

Når du laver en OMP til dig selv er den delt op i en afsenderdel og en modtagerdel, hvilket er beskrevet i procedurerne: Intern handel som afsender og Intern handel: MODTAGER AF INTERN HANDEL (OMP).

Internt salg/køb af varer og tjenesteydelser kan foregå mellem afdelinger og/eller mellem drift og projekter. Foregår handlen mellem driften bruges arterne 81xxxx/86xxxx. Foregår handlen fra driften til et projekt bruges arterne 71xxxx/76xxxx. Du kan se oversigten af transaktioner i dette dokument.

Skærmbillederne i proceduren er anonymiseret ved, at der er indsat en grøn kasse over navnene.

Opstart en Intern Handel (OMP)

Gå ind i ansvarsområdet ”Intern Handel og Ompostering - decentral” for at starte en OMP op.
Du skal vælge ”Intern handel og ompostering” for at starte en ny transaktion.

Klik i feltet ”Transaktionstype” og tryk ”F9” eller på de små prikker.


Nedenstående vindue popper nu op. Du skal tage stilling til, hvilken transaktionstype din OMP’en skal have.


Når du har valgt en transaktionstype, kan du se artskontiene for den valgte transaktionstype ved at trykke på ”Vis Kombinationstabel”.

Transaktionstypen kan ændres ved at klikke i feltet ”Transaktionstype” og trykke F9.

Typen kan ikke ændres, når der er tastet i linjerne. Er der tastet i linjerne skal de slettes, og herefter kan du ændre i transaktionstypen.

Øverste del af skærmbilledet

Feltet ”Dato i Finans” udfyldes automatisk med dags dato. Alternativt kan du ændre datoen ved at skrive en dato eller trykke F9 og vælge datoen i kalenderen. ”Dato i Finans” er afgørende for, hvilken periode OMP’en bliver bogført i.

Læs mere i dokumentet: Valg af periode

Feltet ”Fakturadato” udfyldes automatisk med dags dato, men du kan vælge en anden dato. Det kan være en fordel, at beholde feltet med dags dato, da det på denne måde vil være nemt at se, hvornår en bilag er oprettet.

Feltet ”Bilagsbeløb” udfyldes automatisk og skal altid være 0.

Feltet ”Beskrivelse” kan du udfylde med en god forklaring. Det er dog ikke dette felt, som kommer med på diverse transaktionslister, men det kan bruges til at give en evt. modtager en information.

Feltet ”Modtager” skal du ikke udfylde, da den ikke skal sendes til en anden bruger.

Afsenderdelens konteringen

Du er nu klar til at lave linjerne i din OMP. Du skal skrive 1 i ”Linjenr.” ”Type” udfyldes automatisk med vare. ”Beløb” udfyldes med – (minus) foran, da det bliver ført i kredit hos Afsender, som er dig.

Feltet ”Konto” udfyldes ved at trykke F9 eller de 3 små prikker for at åbne konteringsvinduet og kontostreng indsættes:

I ”Anviser” skal du ALTID vælge dig selv.

I ”Beskrivelse” udfyldes med en god forklaring[ Denne forklaring kommer med på diverse transaktionslister.

Herefter trykke du pil ned og der kan laves endnu en linje. Du kan i Afsenderdelen lave alle de linjer du ønsker, beløbsfeltet, som automatisk summeres, overskrives blot med det ønskede beløb (i minus).

Når du ikke ønsker flere linjer, skal der laves én linje til modtagerdelen med det samlede beløb. Dette gøres også ved pil ned. Det samlede beløb udfyldes automatisk i beløbsfeltet. Der skal sættes et flueben i fetet ”Ompost. Linie” (debetbeløb) - (som vist med rødt i nedenstående skærmbillede).

Modtagerdelens konteringen

I Modtagerdelen skal du altid bruge funktionerne Saml og/eller Split uanset, om du i afsenderdelen har lavet 1 eller flere linjer.
Anvendelsen af Saml og Split betyder, at afsenderlinjerne kobles sammen ed modtagerlinjerne.

Saml-funktionen bruges fx, når:

 • Afsender og modtager har 1 linje hver
 • Afsender har flere linjer, som modtager vil have konteret samlet i 1 linje

Splitfunktionen bruges fx, når:

 • Afsender har 1 linje, som modtager vil have delt i flere linjer

Saml- og Splitfunktionerne kan bruges flere gange i samme OMP, hvis der er flere linjer.

”Saml”

Linje 3 er modtagerlinjen, og det kan ses ved, at der er flueben i ”Ompost. Linie”. Din(e) linje(r) skal kobles sammen med Afsenders linjer. Stil markøren i Omposteringslinjen (linje 3 i dette tilfælde) og tryk på ”Saml”.

Nedenstående pop up kommer frem. Sæt flueben i de linjer, der skal samles med den valgte ompost.linje. Hvis Afsender-delen kun har en linje skal Saml funktionen også anvendes. Tryk på ”OK”.

Klik i feltet ”Konto”. Tryk på F9 eller på de 3 små prikker for at åbne konteringsvinduet og kontostreng indsættes (vist med rødt i nedenstående eksempel)

I ”Anviser” skal du ALTID vælge dig selv. ”Beskrivelse” udfyldes med en god forklaring. Denne forklaring kommer med på diverse transaktionslister. Nederst i skærmbilledet kan du nu se, at linjerne er koblet sammen:

Tryk på ”Start Godkendelse/Anvisning”

Tryk ”OK”.

 

Transaktionen er nu færdigbehandlet. Den får status ”Behandlet”. Den vil blive stående i Intern Handel, indtil den bliver overført i Kreditor. Overførelsen sker om aften. Se dokumentet Find en kreditorfaktura/OMP eller Valg af periode

”SPLIT”

Ønsker du at få den en linje splittet op i flere linjer, skal du bruge splitfunktionen. Du skal først slette modtagerlinjen (i nedenstående tilfælde linje 2). Stil markøren på linje 2 og tryk på det røde kryds i menulinjen.

Herefter stiller du markøren i linjen, der skal deles op og trykker på ”Split”.

 

I nedenstående popup skriver du, hvor mange linjer du ønsker, at OMP’en skal splittes op til og trykker ”OK”.

Systemet laver nu det ønskede antal linjer, som automatisk markeres som modtagerlinjer, hvilket du kan se ved, at der er flueben i ”Ompost. Linie”. Du udfylder linjerne med beløb, kontering og anviser.

Ønsker du fx efterfølgende at splitte linjen til 3 i stedet for 2, gentages processen, og du skriver 1 i spiltboksen. Derefter laver systemet 1 linje mere.

Nederst i skærmbilledet kan man nu se, at Afsender-delens linje 1 er koblet sammen med Modtagerdelens linje nr. 3, 4 og 5.

Tryk på ”Start Godkend/anvisning” og denne boks kommer frem:


Transaktionen er nu færdigbehandlet. Den får status ”Behandlet”. Den vil blive stående i Intern Handel indtil den bliver overført i Kreditor. Overførelsen sker om aften. Se dokumentet Find en kreditorfaktura eller Valg af periode

Sådan sletter du en OMP

Du sletter OMP’en  ved at stå på transaktionsnr. og derefter trykke på   øverst i menulinjen. Bilaget skal være aktivt hos dig, før det kan slettes.

Vær opmærksom på, at alle linjerne skal være slettede inden selve OMPén kan slettes. Du sletter linjerne slettes ved at stå på den enkelte linje og trykke  øverst i menulinjen.

 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Intern handel som afsender

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du skal have penge fra en anden i forbindelse med en intern handel

Læs mere

Intern handel som modtager

Her kan du se, hvordan du laver en intern handel som modtager

Læs mere