AAU Håndbogen

Submission of thesis without previous enrollment

Submission of thesis without previous enrollment

Publiceret: 12.12.2018 (Sidst ændret: 30.04.2019)

Print som pdf

Indhold

Form for submission of a PhD thesis without prior enrollment

Please complete the form below, sign it and forward it to AAU PhD: aauphd@adm.aau.dk.

The decision as to whether a thesis may be accepted for assessment by an assessment committee, without the author having completed the PhD programme, rests with the director of the doctoral school upon a recommendation by an expert panel as well as the forwarded documentation.

List of enclosures:

 • Master’s diploma in Danish or English
 • Declarations from co-author(s), if any
 • Documentation for qualifications, cf. Ministerial Order, § 7, i.e. the author must account for the following elements:
 1. Completed PhD courses or similar study elements totalling approx. 30 ECTS points. This must include course title, provider, course certificate, extent. All listed courses must be at PhD level.
 2. Participation in active internationally oriented research environments.
 3. Teaching activities or other form of knowledge dissemination which is related to the student’s PhD project.

Oprindelse, baggrund og historik

The document should follow all PhD theses submittted without prior enrollment at the Faculty of Social Sciences and the Faculty of the Humanities.

Form updated 30.04.2019

Kontakt og ansvar

Kristian Østergaard Sørensen

Begrebsdefinitioner

PhD

Thesis without enrollment

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd