AAU Håndbogen

ECTS – givende aktiviteter for ph.d. studerende v. Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole indskrevet før 01.08.18

Publiceret: 20.12.2018 (Sidst ændret: 20.12.2018)

Print som pdf

Indhold

 

ECTS – givende aktiviteter for ph.d. studerende

v. Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole

 

Tilføjelse: Reglerne er gældende for ph.d.-studerende, der er indskrevet før den 1. august 2018.

Retningslinjer for ECTS – givende aktiviteter

I tilknytning til ph.d. uddannelsen skal den ph.d. studerende deltage i ph.d. kurser svarende til

30 ECTS points.[1]

Ved ansøgning om indskrivning som ph.d. stipendiat kan man, jf. ph.d. bekendtgørelsen § 7, stk. 3, ansøge om merit for tidligere opnåede relevante kvalifikationer, herunder kursusaktiviteter på ph.d. niveau.[2]

ECTS – givende aktiviteter, der ligger før indskrivningsperiodens start, kan således ikke godskrive kursusforpligtelsen efter påbegyndelse af den pågældende ph.d. uddannelse.

ECTS – points for gennemførte ph.d. kursusaktiviteter under ph.d. studiet godkendes ved fremsendelse af kopi af kursusbevis med den til enhver tid førstkommende evaluering. 

Pædagogiske kurser og kurser i formidling kan maximalt udløse 5 ECTS ialt.

 I de tilfælde, hvor der ikke på forhånd er opgjort ECTS for en kursusaktivitet foretages et fagligt skøn, der godkendes af ph.d. skolelederen.

 

ECTS – givende aktiviteter

Deltagelse i ph.d.-skolens kurser udløser som hovedregel 1 ECTS-point pr. kursusdag samt yderligere 2 ECTS-point ved fremlæggelse af skriftligt paper.

 

Grundkursus for universitetsundervisere

Deltagelse er obligatorisk for ph.d.-studerende indskrevet efter 7. marts 2006. Udløser 2 ECTS eller alternativt godskrivning med 30 timer på undervisningsforpligtelsen efter den ph.d.-studerendes eget valg ved fremsendelse af kopi af kursusbevis med den til enhver tid førstkommende evaluering.

Ph.d.-studerende, der har deltaget i kurset før indskrivningens start, er fritaget for deltagelse, såfremt der fremsendes kursusbevis. 

Kurset udgør ph.d. skolens tilbud til ph.d. studerende vejledning i undervisning, jf. ph.d. bekendtgørelsen § 8, stk. 2.4.

Deltagelse i konferencer

Deltagelse i 5 dage og derover udløser 3 ECTS.

Deltagelse i 3-4 dage udløser 2 ECTS.

Deltagelse i 1-2 dage udløser 1 ECTS.

Konferencer af kortere varighed end ovenfor anført, udløser ikke ECTS.

Deltagelse i konference med paper udløser 2 ECTS.

Mundtlige oplæg udløser ikke ECTS.

 

Andre kurser

Kurser på kandidatniveau eller derunder godskriver ikke ph.d.-kursusforpligtelsen med ECTS, men ph.d.-studerende er velkomne til at deltage.

Godkendt af ph.d. skolelederen 10/01 2013

 

[1] Et årsværk udgør 60 ECTS-point svarende til ca. 1650 arbejdstimer årligt. Et ECTS-point svarer derfor til en arbejds- indsats på cirka 27-28 timer.

[2] I denne forbindelse er det vigtig at pointere, at merit af enhver art indebærer forkortelse af studieperioden svarende med den tid der er givet merit for.

 

Oprindelse, baggrund og historik

Publiceret 20.12.18

Formål og afgrænsning

Beskrivelse af ECTS givende aktiviteter for ph.d.-studerende startet før 01.08.18

Kontakt og ansvar

krs@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd