AAU Håndbogen

Konflikthåndtering - håndtering af konflikter og samarbejdsvanskeligheder blandt medarbejdere ved Aalborg Universitet

Procedure for håndtering af konflikter blandt medarbejdere ved AAU

Publiceret: 20.02.2019 (Sidst ændret: 13.07.2020)

Print som pdf

Indhold

Et godt og trygt arbejds- og studiemiljø er afhængig af en kultur præget af respektfuld adfærd og venlig omgangstone. Uløste konflikter præger arbejds-og studiemiljøet i en negativ retning og bør løses før de eskalerer fra mindre til større konflikter. Proceduren beskriver, hvordan AAU håndterer konflikter, når de opstår.

Procedure

Medarbejdere og ledere har pligt til at forebygge og håndtere konflikter og samarbejdsvanskeligheder, og det forventes, at man som medarbejder bidrager aktivt til det gode samarbejde og gode relationer i organisationen.

Oplever man som medarbejder begyndende samarbejdsvanskeligheder eller konflikter:

 • Bør man aktivt forsøge at løse problemerne gennem dialog med de involverede parter inden de eskalerer.
 • Hvis dette ikke lykkes, kan man vælge at kontakte sin tillidsrepræsentant, sin faglige organisation eller sin arbejdsmiljørepræsentant for sparring til konfliktløsning.
 • Løser konflikten sig ikke hurtigt skal man rette henvendelse til sin nærmeste leder, så lederen har mulighed for at håndtere problemet.
 • Ser man sig ude af stand til at tage hul på dialogen vedrørende konflikten kan man få personlig rådgivning og redskaber til at indgå i en konstruktiv dialog om problemerne via Dansk Krisekorps.
 • Hvis det er en konflikt eller samarbejdsvanskeligheder med nærmeste leder, som ikke kan løses ved dialog med den pågældende leder, kan man rette henvendelse til sin leders leder. Lederen vil i samarbejde med de involverede parter afdække problemstillingen og forsøge at løse problemet.
 • Lederen kan ud fra en konkret vurdering om nødvendigt vælge at inddrage konsulentbistand fra en ekstern samarbejdspartner. 

Der henvises i øvrigt til God adfærd i det offentlige, der beskriver, hvad der forventes af dig, som ansat ved AAU som offentlig institution.

Oprindelse, baggrund og historik

Behandlet og godkendt i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) den 13. februar 2019. 
 

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Camilla Vinther Sørensen eller Camilla Skjødt Jakobsen

Ansvarlig for dokumentet: Dorte Hollensen, HR-Specialistcentret. 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd