AAU Håndbogen

Gaver og andre fordele

Regler for modtagelse af gaver og andre fordele

Publiceret: 20.02.2019 (Sidst ændret: 02.07.2020)

Print som pdf

Indhold

Afgrænsning og formål

Indeværende AAU-regler er et uddrag af Moderniseringsstyrelsens vejledning om God adfærd i det offentlige.

For Aalborg Universitet er det vigtigt at være en troværdig og neutral institution. Formålet med reglerne er, at der ikke må opstå tvivl om Aalborg Universitetets upartiskhed og derved skade universitetets omdømme samt at beskytte den enkelte medarbejder.

Indhold

Offentligt ansatte må som det klare udgangspunkt ikke modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder i forbindelse med deres arbejde.

Begrebet gaver skal forstås bredt og det gælder både fysiske ting (f.eks. chokolade, bøger og vingaver), og i forhold til ikke fysiske ting, som f.eks. tilbud om rabatter, rejser, kurser og forplejning. Det afgørende er, at gaver og fordele – uanset deres værdi og uanset givers motiv – tilbydes den ansatte i kraft af dennes stilling på universitetet.

Eksempler:

Det er almindelig kutyme, at offentligt ansatte kan modtage mindre gaver fra eksempelvis udenlandske gæster, der er på tjenstligt besøg (værtsgaver), ligesom der kan modtages tilsvarende gaver fra værtslandet i forbindelse med offentligt ansattes tjenstlige besøg i udlandet.

Eksempel: En ansat i et ministerium, der tager imod en delegation fra en udenlandsk myndighed, får i den forbindelse overrakt en mindre gave, fx en bog om det pågældende land. Den ansatte kan tage imod gaven.

Gaver i forbindelse med oplæg el.lign. Offentligt ansatte opnår ofte stor viden om et givent emne inden for deres fagområde, og det er derfor naturligt, at offentligt ansatte vil opleve at blive inviteret til at holde foredrag eller oplæg.

Eksempel: En ansat inviteres som led i sin ansættelse til at holde et foredrag eller oplæg for en privat organisation og modtager bagefter som tak 2- 3 flasker vin. En sådan påskønnelse må som udgangspunkt gerne modtages. Der er tale om sædvanlig praksis.

Uden for disse regler falder gaver og andre fordele, som gives internt på arbejdspladsen til den ansatte. Dette kan eksempelvis være et tilskud fra ledelsen til en sommerfest eller en julegave. Se link til AAU regelsæt om gaver vedr. repræsentation og ansatte

For eksempler og yderligere uddybning henvises til Moderniseringsstyrelsens fulde vejledning om Modtagelse af gaver og andre fordele i God adfærd i det offentlige.

Oprindelse, baggrund og historik

Behandlet og godkendt i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) den 13. februar 2019
 

Formål og afgrænsning

At skabe klarhed over gældende regler for ansatte i staten og derved sikre Aalborg Universitets fortsatte neutralitet og troværdighed.

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig i Specialistcenteret, HR-afdelingen: Agnete Vind enten på mail: agvi@adm.aau.dk eller telefon 9940 7214. 

Hvis det er gaver som AAU giver enten til repræsentative formål eller AAU ansatte se følgende link

 

 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd