AAU Håndbogen

Ansættelse af studenterstudievejledere

Materiale (ansættelsespakke) til støtte af studiemiljøerne i forbindelse med rekruttering af studievejledere

Publiceret: 24.05.2019 (Sidst ændret: 04.02.2021)

Print som pdf

Indhold

AAU Studie- og trivselsvejledning i Studieservice har udarbejdet materiale i form af en ansættelsespakke. Materialet er tænkt som en hjælp til institutter og studienævn i forhold til at få tilstrækkelig vejledningsfaglig vinkel ind i rekrutteringen af nye studenterstudievejledere.

Ansættelsespakken indeholder materiale, som kan være til hjælp og inspiration til fremtidige ansættelser, og er en videndeling af de erfaringer og best-practises, der er udviklet og brugt i AAU Studie- og trivselsvejledning gennem mange år. Pakken består af følgende materiale:

 • Stillingsbeskrivelse
 • Stillingsopslag
 • Liste med kompetencer, man kan kigge efter hos ansøgerne
 • Gode spørgsmål at stille ansøgerne til jobsamtalen
 • Eksempel på jobsamtalens forløb
 • Eksempel på introprogram for den nyansatte studievejleder

Materialet i ansættelsespakken kan tilpasses det enkelte instituts eller studienævns behov.

Materialet i ansættelsespakken tilgås i WorkZone Sag 2019-859-00031, Hjælp til ansættelse af studenterstudievejledere, 126105, https://wz16.aau.dk/app/client/#/Files/247885.

Oprindelse, baggrund og historik

Materialet i ansættelsespakken er udarbejdet af AAU Studie- og trivselsvejledning i Studieservice i foråret 2019. Materialet revideres ved udgangen af hvert år.

Formål og afgrænsning

Formålet med ansættelsespakken er at hjælpe institutter og studienævn med at få en tilstrækkelig vejledningsfaglig vinkel med i rekrutteringen af nye studenterstudievejledere. 

Kontakt og ansvar

Spørgsmål vedr. materialet kan rettes til Lars Holm Olsen på laho@adm.aau.dk fra AAU Studie- og trivselsvejledning i Studieservice. 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd