AAU Håndbogen

Nedsættende ord og udtryk; rektoratets udtalelse af 24. april 2019

Publiceret: 03.06.2019 (Sidst ændret: 07.08.2020)

Print som pdf

Indhold

Rektoratets udtalelse af 24.april 2019:

"På Aalborg Universitet bruger vi som udgangspunkt ikke nedsættende ord og udtryk. Dog kan nedsættende ord og udtryk anvendes i undervisning og forskning, hvis brugen af dem har en videnskabelig eller faglig begrundelse."

Oprindelse, baggrund og historik

Vedtaget på rektoratsmødet 24. april 2019.

Formål og afgrænsning

Rektoratets udtalelse om brug af nedsættende ord og udtryk på Aalborg Universitet.

Kontakt og ansvar

Anette Marcher, Rektorsekretariatet.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Kategorier

Målgruppe

Relaterede dokumenter

Krænkende adfærd (f.eks. sexisme) over for studerende på Aalborg Universitet

Retningslinjer for håndtering af studerendes oplevelser af krænkende adfærd på AAU

Læs mere