AAU Håndbogen

Personalegoder

Politik for personalegoder for medarbejdere på Aalborg Universitet

Publiceret: 28.10.2019 (Sidst ændret: 17.02.2020)

Print som pdf

Indhold

Aalborg Universitets vigtigste ressource er medarbejderne. Medarbejdernes trivsel er et vigtigt ele-ment i målrealiseringen og udviklingen af universitetet. Aalborg Universitet tilbyder derfor, inden for Statens rammer, medarbejderne en række personalegoder.

Som udgangspunkt træffes beslutningen om personalegoder af de enkelte institutter og afdelinger (i praksis af fx institutlederen og de administrative ledere).

Det anbefales, at de lokale samarbejdsudvalg drøfter valg og udmøntning af personalegoder med udgangspunkt i nedenstående tilbud.

1.Frugt, kaffe, te og vand-ordning

Medarbejdere kan efter aftale med institut- eller afdelingslederen tilbydes vederlagsfrit frugt, kaffe, te og vand-ordning.

2.Sociale arrangementer

Institut- og afdelingsledere kan yde tilskud til sociale arrangementer såsom julefrokoster, sommerfester m.v.

3.Udlån af lokaler til private arrangementer

Medarbejdere kan efter aftale med institut- eller afdelingsledere tilbydes at låne lokaler i forbindelse med private arrangementer. Udgifter til service, rengøring m.v. afholdes af medarbejderen og lokalet afleveres i samme stand som ved overtagelse. For yderligere information henvises til Regler for lån af lokaler på Aalborg Universitet.

4.Massageordning

Medarbejdere kan efter aftale med institut- eller afdelingsleder tilbydes massageordning. Adgangen til massage kan foregå i arbejdstiden, idet medarbejderne selv betaler for behandlingen og AAU stiller loka-ler til rådighed. Aftalen med massør tilvejebringes af den enkelte afdeling/institut, eller i et samarbejde mellem disse.

5.Rygestopkursus

Aalborg Universitet tilbyder rygestopkurser til de medarbejdere, der er interesserede i et sådant tilbud. HR-afdelingen sikrer, at der løbende udbydes rygestopkurser til universitetets medarbejdere.

6.Sportsarrangementer

Medarbejdere kan efter aftale med institut- eller afdelingsleder støttes i deltagelse i diverse sportsarran-gementer med en sportstrøje påtrykt AAU-logo i det omfang, at arrangementet har reklameværdi for AAU.

7.Leje af feriehuse

Medarbejdere kan efter aftale leje feriehuse gennem AAU’s feriefond. Feriefonden råder over fem ferie-huse i blandt andet Blokhus, Skagen, Løkken og Nr. Lyngby. Derudover er det under visse forudsætnin-ger muligt at leje en lejlighed i København.

LogBuy – Adgang til fordele og rabatter i fritiden

Aalborg Universitet tilbyder alle månedslønnede ansatte adgang til fordelsportalen LogBuy, som giver rabatter og fordele til anvendelse i fritiden. Det gælder eksempelvis rabatter til rejser, hvidevarer, fitness, børneudstyr, mad, elektronik, tøj og benzin. Rabataftalerne er forskellige og varierer fra 2%-70%.

Øvrige personalegoder

Aalborg Universitet tilbyder en række øvrige personalegoder. Udvalget kan findes på AAU Inside (Tilbud til ansatte).

Oprindelse, baggrund og historik

Godkendt af HSU den 25. september 2019.

Kontakt og ansvar

HR-afdelingen

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd