AAU Håndbogen

God adfærd ved anvendelse af Aalborg Universitets ressourcer

Regel for god adfærd ved anvendelse af AAU's ressourcer, det vil sige forsvarlig økonomisk forvaltning

Publiceret: 25.02.2020 (Sidst ændret: 30.09.2020)

Print som pdf

Indhold

Der gælder for Aalborg Universitet en forvaltningsretlig grundsætning om forsvarlig økonomisk forvaltning. Denne har betydning, når universitetet disponerer sine økonomiske midler, ligesom den har betydning i forhold til den måde, den enkelte medarbejder agerer ved anvendelse af universitetets ressourcer.

Hvad er forsvarlig økonomisk forvaltning?

Som statslig selvejende institution er Aalborg Universitet underlagt de forvaltningsretlige grundsætninger og dermed også kravet om forsvarlig økonomisk forvaltning. Dette krav medfører, at universitetet skal anvende bevillingerne til de formål, de er givet, og udvise de nødvendige økonomiske hensyn i forbindelse med vores forvaltning af udgifter og indtægter.

I praksis betyder det, at universitetet skal anvende de økonomiske midler så målrettet som muligt til at drive universitetet og derved levere forskningsbaseret uddannelse, forskning, vidensbaseret samarbejde og formidling af forskningsresultater. Derudover skal universitetet undgå udgifter, der ikke er nødvendige.

Vi skal handle økonomisk forsvarligt, uanset om det drejer sig om bevillinger fra staten eller fra andre kilder. Vores handlinger må ikke påvirkes af egne økonomiske interesser eller andre hensyn, som ikke er relevante for universitetet.

Du kan læse mere om forsvarlig økonomisk forvaltning i kapitel 9 i God adfærd i det offentlige.

Hvad betyder forsvarlig økonomisk forvaltning for den enkelte medarbejder?

Alle medarbejdere har et ansvar for at leve op til universitetets regler om økonomisk forsvarlig forvaltning. Dette gælder, når medarbejdere medvirker til at anskaffe og bortskaffe ressourcer, ligesom det gælder i forhold til medarbejderes anvendelse af universitetets ressourcer. Vi skal i disse forhold handle økonomisk forsvarligt og sikre os, at vi til enhver tid lever op til den tillid, vi ønsker fra omverdenen.

Kravet indebærer, at universitetets ressourcer kun må anvendes til løsning af universitetets opgaver. Medarbejdere må derfor ikke anvende universitetets ressourcer til privat brug eller i forbindelse med bibeskæftigelse, medmindre det udtrykkeligt fremgår af en af universitetets politikker eller regler. 

Kravet indebærer desuden, at vi altid skal overveje, om et indkøb er nødvendigt for at drive universitetet, ligesom indkøb skal ske inden for rammerne af indkøbspolitikken.

Kravet medfører derudover, at genstande skal bortskaffes i henhold til universitetets regler og på økonomisk forsvarlig vis – ligesom eventuelt salg skal ske til markedsværdi. Fordi ressourcerne kun må anvendes til universitetets opgaver, må medarbejdere ikke overtage udtjent udstyr og inventar, uanset om dette har en økonomisk værdi eller ej.

Alle medarbejdere med ledelsesfunktion har et særligt ansvar for, at Aalborg Universitet lever op til kravet om økonomisk forsvarlig forvaltning, ligesom de skal være positive og tydelige forbilleder.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i en konkret situation, skal du drøfte dette med din leder.

Oprindelse, baggrund og historik

Reglen er udarbejdet i samarbejde mellem HR-afdelingen og Økonomiafdelingen. Reglen er godkendt af rektor i februar 2020.

Formål og afgrænsning

Formålet med reglen er at uddybe den forvaltningsretlige grundsætning om forsvarlig økonomisk forvaltning.

Overordnede rammer

Du kan læse yderligere om forsvarlig økonomisk forvaltning i kapitel 9 i God adfærd i det offentlige.

Kontakt og ansvar

Kontakt: chefkonsulent Dorte Hollensen, HR-afdelingen. 

Bilag

Du kan læse mere om anvendelse af universitetets ressourcer i disse gode råd

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd