AAU Håndbogen

QlikView: Egencia transaktioner i RUS2

RUS2 Egencia transaktioner i QlikView

Publiceret: 10.03.2020 (Sidst ændret: 10.03.2020)

Print som pdf

Indhold

Rapporten giver et overblik over transaktioner, fordelt en række forskellige dimensioner.

I rapporten er EAN nummer matchet op mod omkostningssteder. Det er muligt at se hvilke EAN numre der er matchet til hvilke omkostningssteder i faneblad 2 ” Oversigt EAN – omkostningssteder”.

Ønskes der et andet omkostningssted tilknyttet et EAN nummer så skriv til BI-team@adm.aau.dk.

Tabeller og valg

Valg foretages i rapportens venstre side i valgboksen.

Rapporten indeholder en samlet tabel. Den har som udgangspunkt følgende koloner.

EAN nr.

 • Det er det EAN nummer som er koblet ansattes profil hos Egencia

Status

 • Den status den har i rejsesystemet. Rapporten indeholder både åbenstående e-transaktioner og transaktioner der er afsluttet. Når rapporten åbnes er arkiverede og færdigbehandlede e-transaktioner fravalgt men kan vælges til under status.

MedarbejderNr

 • Det medarbejdernummer som rejsen er bestilt til i Egencia

Rejsendes Navn

 • Det navn som rejsen er bestilt til i Egencia

Fakturadato

 • Den dato hvor fakturaen er generet hos Egencia

Faktura Nr.

 • Fakturanummer fra Egencia

Afrejsedato

 • Rejsens afrejsedato

Hjemkomstdato

 • Rejsens hjemkomstdato

Beløb

 • Beløb pr. faktura linje

Herudover er det muligt at foretage tilvalg til tabellen i venstre side.

Ved at sætte en markering vil kolonnen blive tilføjet.

Brugersted

 • På nuværende tidspunkt kan kun vælges Egencia.

Kategorikode

 • Overordnet kode for omkostningstype

Ticket number

 • EGENCIA billetnummer

Settlement No.

 • Afregningsnummer i RUS2

 

Opdateringsfrekvens

Rapporten opdateres hver nat. Og opdateringstidspunktet kan ses i rapportens venstre side.

Formål og afgrænsning

Rapporten er udarbejdet ud fra ønske om at vise transaktioner fra Egencia, så det bl.a. bliver lettere at danne overblik over de åbentstående transaktioner.

Rapporten indeholder data for de seneste 400 dage fra dagsdato.

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål eller kommentarer til rapporten skriv til  BI-team@adm.aau.dk & oea-rejsekontoret@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd