AAU Håndbogen

QlikView: Årsværksrapport

QlikView: Årsværksrapport

Publiceret: 10.03.2020 (Sidst ændret: 10.03.2020)

Print som pdf

Indhold

Rapporten giver et overblik over årsværk, fordelt på forskellige dele af organisationen, samt overordnede gruppering af stillinger, samt frikøb.

Adgang til data

Der er adgang til at se årsværk for de samme personer som du som Qlikview bruger har adgang til at se lønoplysninger for i Qlikview


Tabeller og valg

I alle faner styres valg som udgangspunkt i højre side I den første fane ”Dashboard” kan man ude til venstre udvælge forskellige parametre, fx hovedområde, hovedstillingskategori mv.

Derudover er det muligt at bore ned data ved at trykke på graferne, ønskes f.eks. at se en oversigt over institutterne på TECH, vælges grafen over hovedområder og der trykkes på TECH.

Ønsker du at gå tilbage igen trykkes på pil op som markeret på skærmbilledet.

På samme måde er det muligt at komme ned og se fordelingen på måneder for et enkelt år ved at trykke på det ønskede år, her er valgt 2019.

Derudover er det muligt at vælge år og måned øverst. I fanerne, hvis der f.eks. vælges januar, vil det være en sammenligningen af de realiserede og estimerede årsværk for januar måned i de valgte år.

I fanen årsværk detaljer er der lavet en detaljeret tabel, med alle rapportens oplysninger. Den er som standard klappet sammen. Der skal derfor dobbeltklikkes på den for at åbne den op.

Opdateringsfrekvens

Rapporten opdateres dagen efter tidsregistreringskørslerne i ØSS.

 

Formål og afgrænsning

Rapporten er udarbejdet ud fra ønske om at få udarbejdet en årsværksrapport til understøttelse af budgettering og økonomistyring i al almindelighed.

Rapporten viser realiserede lønårsværk for tidligere år, samt en fremskrivning af det forventede antal årsværk i indeværende beregnet på baggrund af, hvad der er realiseret år til dato. Rapporten indeholder ikke beregnede årsværk for refusioner.

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål til rapporten skriv til  BI-team@adm.aau.dk & schc@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd