AAU logo

AAU Håndbogen

Alle dokumenter i kategori

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

A

Adgang og oplag i teknikrum - campus Aalborg

Administrative tjenestesteder

Afsend rekvisition til godkendelse

Afvigende løndelstekster

Aktivitetsbaserede ydelser (CAS)

Alkohol og rusmidler

Ambassadørbesøg

Analysenummer på hovedniveau

Anlæg og udstyr - regler

Anlægsinvesteringer

Anlægsregistrering: Efterregistrering i anlægsmodulet

Anlægsregistrering: Eksternt finansierede aktiver (projekter)

Anlægsregistrering: Forespørgsler til anlægsmodulet

Anlægsregistrering: Rapporter

Anlægsregistrering: Registrering af aktiver i anlægsmodulet

Anlægsregistrering: Sådan får du adgang til anlægsmodulet

Anlægsregistrering: Ændring af data i anlægsmodulet

Anmodning om begrænsning - Fælles Service Afdelinger

Anmodning om begrænsning - GDPR-enheden

Anmodning om berigtigelse - Fælles Service Afdelinger

Anmodning om berigtigelse - GDPR-enheden

Anmodning om indsigt - Fælles Service Afdelinger

Anmodning om indsigt - GDPR-enheden

Anmodning om sletning - Fælles Service Afdelinger

Anmodning om sletning - GDPR-enheden

Anmodningssager – og relation til aktindsigtssager

Annual assessment of research performance, SAMF

Annuller rekvisitioner

Ansættelse af eksterne lektorer

Ansættelse af studenterstudievejledere

Ansættelse af studenterundervisere

Ansættelse af studerende – D-TAP og D-VIP (ScanPas-vejledning)

Ansættelse af studerende og kontorfunktionærer (HK)

Ansættelse af undervisningsassistenter

Ansættelse og aflønning - VIP

Ansættelse og rekruttering - TAP

Anvendelse af punchout til webshops fra markedspladsen

Anvendelse af samtykkeskabelon

APV - fra problem til handling

APV - Guide til institut- og afdelingssparring

APV-konceptet på AAU

Arbejde i højden

Arbejde med faldsikringsudstyr på AAU

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøsektionen (AMS) på AAU

Arbejdstilsynet - besøg

Attestation og anvisning

F

Faglig bedømmelse ved VIP ansættelser

Fakturakrav - ØSS-EF

Fakturamatch - ØSS-EF

Faste boliger og først til mølle princippet

FELTER I IPROCUREMENT TIL BRUG I MDOCFM

Ferie

Ferieafvikling

Ferie - FAQ til forhåndsdisponering

Ferielukning mm. for ferieåret 1. maj 2019 – 30. april 2020

Ferieregistrering mm.

Ferieregler for elever

Ferieregler for timelønnede

Fleksibel arbejdstid for Fælles Service

Fleksibel arbejdstid for Fælles Service – FAQ

Fleksibel arbejdstid - Registrering - TAP

Fleksjob

Flerårig økonomistyring på eksternt finansierede projekter

Flyttegodtgørelse

Fokusgrupper - udbetaling af honorar

Forlængelse, beregning af ansættelsesforlængelse begrundet i fravær (fx barsel, sygdom mv.)

Forretningsorden for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Forskningspublicering - affilieringsvejledning

Forskningsregistrering: BFI-point tilskrivning til Aalborg Universitet, fakulteter og institutter

Forskningsregistrering: gode råd til registrering af din forskerprofil

Forskningsregistrering: gode råd til registrering af projekter i Pure

Forskningsregistrering: Guide til registrering af open access-publikationer i Pure

Forskningsregistrering: Sådan importerer du publikationer til Pure

Forskningsregistrering: Sådan opretter du et ORCID ID i Pure

Forskningsregistrering: Sådan opretter du og vedligeholder organisationer i Pure

Forskningsregistrering: Sådan registrerer du eksterne publikationer i Pure

Forskningsregistrering: Sådan udregnes BFI-point

Forskningsregistrering - Introduktion til Pure

Forskningsregistrering - Open Access-publikationer - Procedure

Forskningsregistrering på Aalborg Universitet - hvorfor?

Forsøgspersoner - udbetaling af honorar

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

FP7 Vejledning

Fravær med løn i forbindelse med barnets 1. og/eller 2. sygedag

Fravær med løn til pasning af syge børn under 18 år

Fravær med løn ved hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år

Fravær med løn ved pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem

Fravær uden løn til pasning af syge børn under 18 år

Fravær uden løn ved pasning af nærtstående med varigt nedsat funktionsevne

Fridage

Frihed med og uden løn

Frihed til nyuddannede akademikere

Frikøb af projektdeltagere

P

Parkering på AAU Aalborg

Periodisering

Personalegoder

Personalepolitisk Udvalg (PPU)

Personalereduktioner begrundet i institutionens forhold

Ph.d.-afhandling - proces ved indlevering, SAMF

Ph.d.-ansøgninger - referencetjek, SAMF

Ph.d. - double og joint degree, HUM og SAMF

Ph.d.-forløb - referencetjek af foreløbig afhandling, HUM

Ph.d.-forløb - referencetjek af foreløbig afhandling, SAMF

Ph.d.-hovedvejledere - retningslinjer, SAMF

Ph.d.-hovedvejledernes ansvarsområder, HUM

Ph.d.-kurser - planlægning, HUM og SAMF

Ph.d.-programlederes ansvarsområder, SAMF

Ph.d.-studerendes internationale forskningsophold, HUM

Ph.d.-studerende - vejledning vedr. ph.d.-studerendes videnformidlingsaktiviteter, HUM

Ph.d.-uddannelsen - interne regler, HUM

P-numre (Produktionsenhedsnumre)

Politik: Arbejdsmiljøpolitik

Politik: Fleksibel arbejdstid, TAP

Politik: Lønpolitik TAP

Politik: Overordnet personalepolitik

Politik: Politik for elever, lærlinge og laborantpraktikanter

Politik: Rygepolitik

Politik: Seniorpolitik

Politik for håndtering af forskningsdata

POLITIK FOR INFORMATIONSSIKKERHED PÅ AAU

Politik for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Politisk valgpropaganda på AAU

Presseplan for AAU

Procedure for fremsendelse af studenterklagesager og klager vedrørende ph.d.-studerende til styrelsen

Procedure for planlægning og bemanding af undervisningsaktiviteter i RES (Rekvisitionsprocedure)

Procedure for sagsgange og ansvarsfordeling ved høringer på Aalborg Universitet

Procedure for ændring og sletning af registrerede resultater

Procedurer for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Procesbeskrivelse for udsendelse af fællesmails fra rektoratet

Projektregnskab: Projekter - vejledninger til projektregnskaber

Prophix: BRUG AF AD HOC ANALYSE

Prophix: Brug af cellekommentarer

Prophix: Brug af huslejerapporterne

Prophix: BRUG AF KONSOLIDERINGSRAPPORTERNE

Prophix: BRUG AF LINJEDETALJER

Prophix: Brug af projektopfølgningsrapport

Prophix: Brug af schedule til huslejebudgettering

Prophix: BRUG AF WORKFLOWS

Prophix: BUDGETTERING AF INVESTERINGER - Brugere af Prophix investeringsmodul dpm

Prophix: Driftsbudgettering gennem workflows

Prophix: Driftsbudgettering ved åbning af templates

Prophix: LØNBUDGETTERING- Refusionsbudgetteringstemplate

Prophix: LØNBUDGETTERING- Timelønnede budgetteringstemplate

Prophix: Lønbudgettering - åbning af templates

Prophix: OPDATERINGSTIDSPUNKTER

Prophix: Oprettelse

Prophix: OPSTART - Installation

Prophix: OPSTART - Login i Prophix

Prophix: Overførsel til Excel eller pdf

Prophix: PROJEKTBUDGETTERING- Projektbuffer template

Prophix: PROJEKTBUDGETTERING- UK90, 95, 97 projektbudgetteringstemplates

Prophix: Projektbudgettering - åbning af templates

Prophix: Rumplanlægning - Angivelse af antal mulige personer i rum

Prophix: RUMPLANLÆGNING - Brug af rum-planlægningsrapporterne

Prophix: Rumplanlægning - Placering af medarbejdere i rum

Prophix - vejledninger til AAU's budgetsystem

Præferenceopsætning i iProcurement

Psykisk arbejdsmiljø - AAU's vision 2020

Psykologisk rådgivning

S

Sagsbehandlingsgebyrer ved internationale rekrutteringer

Sagsgange og ansvarsfordeling ved høringer på Aalborg Universitet

Samarbejdsorganisationens sammensætning på Aalborg Universitet

Samarbejdsudvalg, forretningsorden

Samarbejdsudvalg for fakultetet (FSU) - forretningsorden, HUM

Samarbejdsudvalg for fakultetet (FSU) - forretningsorden, SAMF

Samtidighedsferie

Samtykkeerklæringer på kommunikationsområdet

ScanPas

ScanPas, introduktion til (ScanPas-vejledning)

Scoring og prioritering af digitaliseringsprojekter

Se kontering på rekvisitioner

Seniorklubben ved Aalborg Universitet

Serviceaftaler på Aalborg Universitet

Siddende patientbefordring

Sikkerhedshændelser – interne regler for anmeldelse

Sikkerheds incident

Skat for udenlandske medarbejdere, PhD studerende og gæsteforskere

Skattefri godtgørelse i forbindelse med tjenstlig befordring inden for AAUs lokationer i Aalborg

Skriveophold

Softwaretest

Softwareudvikling

Sprogpolitik på samfundsvidenskabelige hjemmesider

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardiseret klagevejledning

Statsstøtte

Studenterforeninger - oprettelse af hjemmeside

Studerendes rejser

Studieguide (EVU) - Procedure for vedligeholdelse af information om deltidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Studieguide (EVU) - Retningslinjer for inddatering af deltidsuddannelser (Master, diplom og Heltid på deltid) på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Studieguide (EVU) - Retningslinjer for inddatering af enkeltmoduler fra deltidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Studieguide - Inddateringstjekliste for fuldtidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/ og en.aau.dk/education

Studieguide - Procedure for inddatering af bacheloruddannelser og bachelor's programmes på aau.dk/en.aau.dk i Infoglue CMS

Studieguide - Procedure for inddatering af kandidatuddannelser på aau.dk/en.aau.dk i Infoglue CMS

Studieguide - Procedure for inddatering af sidefag og tilvalgsfag på aau.dk/en.aau.dk i Infoglue CMS

Sygefravær: Regler for håndtering af sygefravær

Sygefravær - aftale ved kronisk eller langvarig sygdom

Sygefravær – fra sygemelding til raskmelding (Alle tjenestesteder)

Sygefravær - Fra sygemelding til raskmelding (Alle AAU medarbejdere)

Sygefravær – Graviditetsbetinget sygefravær

Sygefravær på Aalborg Universitet

Synliggørelse af beslutninger i DSD

Særlige feriedage

Søg, ret og færdiggør rekvisitioner

Søg og bestil varer fra en favoritliste på markedspladsen

Søg og bestil varer på markedspladsen

Søg og bestil varer på ’Hjem’