AAU logo

AAU Håndbogen

Alle dokumenter i kategori

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

P

Parkering på AAU Aalborg

Periodisering

Personalegoder

Personalepolitisk Udvalg (PPU)

Placering af medarbejdere med nært personligt tilhørsforhold ved Aalborg Universitet

P-numre (Produktionsenhedsnumre)

Politik: Overordnet personalepolitik

Politik: Politik for elever, lærlinge og laborantpraktikanter

Politik for bemanding af Aalborg Universitets uddannelser

Politik for håndtering af forskningsdata

POLITIK FOR INFORMATIONSSIKKERHED PÅ AAU

Politik for studie- og karrierevejledning

Politik for undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling

Politisk valgpropaganda på AAU

Principper for udvælgelse af eksterne eksperter til selvevalueringsmøde

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for lukning af uddannelser

Procedure for medarbejdere og ledere ift. øget risikogruppe ved coronasmitte

Procedure for planlægning og bemanding af undervisningsaktiviteter i RES (Rekvisitionsprocedure)

Procedure for sagsgange og ansvarsfordeling ved høringer på Aalborg Universitet

Procedure for sammenlægning af uddannelser uden prækvalifikation

Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelser

Procedure for studienævnsrapporter

Procedure for udvikling af nye uddannelser

Procedurer for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Procedure vedr. vejledning af frafaldstruede studerende

Procesbeskrivelse for udsendelse af fællesmails fra rektoratet

Proces for opfølgning på udfordringer med det fysiske studiemiljø

Projektregnskab: Projekter - vejledninger til projektregnskaber

Prophix: BRUG AF AD HOC ANALYSE

Prophix: Brug af cellekommentarer

Prophix: Brug af huslejerapporterne

Prophix: BRUG AF KONSOLIDERINGSRAPPORTERNE

Prophix: BRUG AF LINJEDETALJER

Prophix: Brug af projektopfølgningsrapport

Prophix: Brug af schedule til huslejebudgettering

Prophix: BRUG AF WORKFLOWS

Prophix: BUDGETTERING AF INVESTERINGER - Brugere af Prophix investeringsmodul dpm

Prophix: Driftsbudgettering gennem workflows

Prophix: Driftsbudgettering ved åbning af templates

Prophix: LØNBUDGETTERING- Refusionsbudgetteringstemplate

Prophix: LØNBUDGETTERING- Timelønnede budgetteringstemplate

Prophix: Lønbudgettering - åbning af templates

Prophix: OPDATERINGSTIDSPUNKTER

Prophix: Oprettelse

Prophix: OPSTART - Installation

Prophix: OPSTART - Login i Prophix

Prophix: Overførsel til Excel eller pdf

Prophix: PROJEKTBUDGETTERING- Projektbuffer template

Prophix: PROJEKTBUDGETTERING- UK90, 95, 97 projektbudgetteringstemplates

Prophix: Projektbudgettering - åbning af templates

Prophix: Rumplanlægning - Angivelse af antal mulige personer i rum

Prophix: RUMPLANLÆGNING - Brug af rum-planlægningsrapporterne

Prophix: Rumplanlægning - Placering af medarbejdere i rum

Prophix - vejledninger til AAU's budgetsystem

Præferenceopsætning i iProcurement

S

Sagsgange og ansvarsfordeling ved høringer på Aalborg Universitet

Samtykkeerklæringer på kommunikationsområdet

ScanPas

Se kontering på rekvisitioner

Serviceaftaler på Aalborg Universitet

Siddende patientbefordring

Sikkerhedshændelser – interne regler for anmeldelse

Skat for udenlandske medarbejdere, PhD studerende og gæsteforskere

Skattefri godtgørelse i forbindelse med tjenstlig befordring inden for AAUs lokationer i Aalborg

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardiseret klagevejledning

Statsstøtte

Studenterforeninger - oprettelse af hjemmeside

Studerendes rejser

Studieguide (EVU) - Procedure for vedligeholdelse af information om deltidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Studieguide (EVU) - Retningslinjer for inddatering af deltidsuddannelser (Master, diplom og Heltid på deltid) på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Studieguide (EVU) - Retningslinjer for inddatering af enkeltmoduler fra deltidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Studieguide - Inddateringstjekliste for fuldtidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/ og en.aau.dk/education

Studieguide - Procedure for inddatering af bacheloruddannelser og bachelor's programmes på aau.dk/en.aau.dk i Infoglue CMS

Studieguide - Procedure for inddatering af kandidatuddannelser på aau.dk/en.aau.dk i Infoglue CMS

Studieguide - Procedure for inddatering af sidefag og tilvalgsfag på aau.dk/en.aau.dk i Infoglue CMS

Sygefravær: Regler for håndtering af sygefravær

Søg, ret og færdiggør rekvisitioner

Søg og bestil varer fra en favoritliste på markedspladsen

Søg og bestil varer på markedspladsen

Søg og bestil varer på ’Hjem’