AAU Håndbogen

Alle dokumenter i kategori

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

A

Administrative tjenestesteder

Afsend rekvisition til godkendelse

Afskedigelser - Delpolitik til Aalborg Universitets personalepolitik

Aktivitetsbaserede ydelser (CAS)

Alkohol og rusmidler - regel for medarbejderes brug af alkohol og rusmidler i arbejdstiden ved Aalborg Universitet

Ambassadørbesøg

Analysenummer på hovedniveau

Anlæg og udstyr - regler

Anlægsinvesteringer

Anlægsregistrering: Efterregistrering i anlægsmodulet

Anlægsregistrering: Eksternt finansierede aktiver (projekter)

Anlægsregistrering: Forespørgsler til anlægsmodulet

Anlægsregistrering: Rapporter

Anlægsregistrering: Registrering af aktiver i anlægsmodulet

Anlægsregistrering: Sådan får du adgang til anlægsmodulet

Anlægsregistrering: Ændring af data i anlægsmodulet

Anlægsregistrering - IT-udviklingsprojekter

Anmodning om begrænsning - Fælles Service Afdelinger

Anmodning om begrænsning - GDPR-enheden

Anmodning om berigtigelse - Fælles Service Afdelinger

Anmodning om berigtigelse - GDPR-enheden

Anmodning om indsigt - Fælles Service Afdelinger

Anmodning om indsigt - GDPR-enheden

Anmodning om sletning - Fælles Service Afdelinger

Anmodning om sletning - GDPR-enheden

Anmodningssager – og relation til aktindsigtssager

Annuller rekvisitioner

Anvendelse af punchout til webshops fra markedspladsen

Anvendelse af samtykkeskabelon

APV - AMS opfølgningsmøde

APV - Arbejdsmiljødrøftelsen

APV - fra problem til handling

APV - Handlingsplan

Arbejdsmiljø - Delpolitik til personalepolitikken om arbejdsmiljø

Arbejdstidsregler for medarbejdere ved Aalborg Universitet

Arbejdstilsynet - besøg

Attestation og anvisning

P

Parkering på AAU Aalborg

Periodisering

Personalegoder

Personalepolitisk Udvalg (PPU)

P-numre (Produktionsenhedsnumre)

Politik: Overordnet personalepolitik

Politik for bemanding af Aalborg Universitets uddannelser

Politik for håndtering af forskningsdata

POLITIK FOR INFORMATIONSSIKKERHED PÅ AAU

Politik for studie- og karrierevejledning

Politik for undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling

Politisk valgpropaganda på AAU

Principper for udvælgelse af eksterne eksperter til selvevalueringsmøde

Private relationer mellem leder og medarbejder ved Aalborg Universitet

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for journalisering af indkøb

Procedure for lukning af uddannelser

Procedure for mindre indkøb over 25.000 men under 100.000

Procedure for planlægning og bemanding af undervisningsaktiviteter i RES (Rekvisitionsprocedure)

Procedure for sagsgange og ansvarsfordeling ved høringer på Aalborg Universitet

Procedure for sammenlægning af uddannelser uden prækvalifikation

Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelser

Procedure for studienævnsrapporter

Procedure for udvikling af nye uddannelser

Procedurer for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Procedure vedr. vejledning af frafaldstruede studerende

Proces for opfølgning på udfordringer med det fysiske studiemiljø

Projektøkonomi generelt

Prophix: BRUG AF AD HOC ANALYSE

Prophix: Brug af cellekommentarer

Prophix: Brug af huslejerapporterne

Prophix: BRUG AF KONSOLIDERINGSRAPPORTERNE

Prophix: BRUG AF LINJEDETALJER

Prophix: Brug af projektopfølgningsrapport

Prophix: Brug af schedule til huslejebudgettering

Prophix: BRUG AF WORKFLOWS

Prophix: BUDGETTERING AF INVESTERINGER - Brugere af Prophix investeringsmodul dpm

Prophix: Driftsbudgettering gennem workflows

Prophix: Driftsbudgettering ved åbning af templates

Prophix: LØNBUDGETTERING- Refusionsbudgetteringstemplate

Prophix: LØNBUDGETTERING- Timelønnede budgetteringstemplate

Prophix: Lønbudgettering - åbning af templates

Prophix: OPDATERINGSTIDSPUNKTER

Prophix: Oprettelse

Prophix: OPSTART - Installation

Prophix: OPSTART - Login i Prophix

Prophix: Overførsel til Excel eller pdf

Prophix: PROJEKTBUDGETTERING- Projektbuffer template

Prophix: PROJEKTBUDGETTERING- UK90, 95, 97 projektbudgetteringstemplates

Prophix: Projektbudgettering - åbning af templates

Prophix: Rumplanlægning - Angivelse af antal mulige personer i rum

Prophix: RUMPLANLÆGNING - Brug af rum-planlægningsrapporterne

Prophix: Rumplanlægning - Placering af medarbejdere i rum

Prophix - vejledninger til AAU's budgetsystem

Præferenceopsætning i iProcurement

S

Sagsgange og ansvarsfordeling ved høringer på Aalborg Universitet

Samtykkeerklæringer på kommunikationsområdet

ScanPas

Se kontering på rekvisitioner

Serviceaftaler på Aalborg Universitet

Siddende patientbefordring

Sikkerhedshændelser – interne regler for anmeldelse

Skat for udenlandske medarbejdere, PhD studerende og gæsteforskere

Skattefri godtgørelse i forbindelse med tjenstlig befordring inden for AAUs lokationer i Aalborg

Social medier på AAU - guide

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardiseret klagevejledning

Statsstøtte

Studenterforeninger - oprettelse af hjemmeside

Studerendes rejser

Studieguide, online: Kommissorium for koordinatorgruppe og indholdsredaktørgruppe

Studieguide (EVU) - Procedure for vedligeholdelse af information om deltidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Studieguide (EVU) - Retningslinjer for inddatering af deltidsuddannelser (Master, diplom og Heltid på deltid) på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Studieguide (EVU) - Retningslinjer for inddatering af enkeltmoduler fra deltidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Studieguide - Inddateringstjekliste for fuldtidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/ og en.aau.dk/education

Studieguide - Procedure for inddatering af bacheloruddannelser og bachelor's programmes på aau.dk/en.aau.dk i Infoglue CMS

Studieguide - Procedure for inddatering af kandidatuddannelser på aau.dk/en.aau.dk i Infoglue CMS

Studieguide - Procedure for inddatering af sidefag og tilvalgsfag på aau.dk/en.aau.dk i Infoglue CMS

Sygefravær: Regler for håndtering af sygefravær

Søg, ret og færdiggør rekvisitioner

Søg og bestil varer fra en favoritliste på markedspladsen

Søg og bestil varer på markedspladsen

Søg og bestil varer på ’Hjem’