AAU Håndbogen

Alle dokumenter i kategori

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

P

Parkering på AAU Aalborg

Periodisering

Personalegoder

P-numre (Produktionsenhedsnumre)

Politik: Overordnet personalepolitik

Politik for håndtering af forskningsdata

POLITIK FOR INFORMATIONSSIKKERHED PÅ AAU

Politisk valgpropaganda på AAU

Principper for evalueringer med studerende

Principper for forskningsbasering og videngrundlag

Principper for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling

Principper for studie-, trivsels- og karrierevejledning

Principper for studiestart

Private relationer mellem leder og medarbejder ved Aalborg Universitet

Procedure for dialog med censorer og censorformandskaber

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for evaluering og udvikling af uddannelsesporteføljen

Procedure for håndtering af vold, trusler og andre krænkende handlinger mod medarbejdere

Procedure for indberetning af databærende IT-systemer til Rigsarkivet

Procedure for journalisering af indkøb

Procedure for mindre indkøb over 25.000 men under 100.000

Procedure for nedsættelse af og dialog med aftagerpaneler

Procedure for opfølgning på og udvikling af studiemiljøet

Procedure for planlægning og bemanding af undervisningsaktiviteter i RES (Rekvisitionsprocedure)

Procedure for revurdering af PBL-principperne

Procedure for sagsgange og ansvarsfordeling ved høringer på Aalborg Universitet

Procedure for udmeldelse af ikke-fremmødte studerende på bacheloruddannelser

Procedure for udmeldelse af ikke-fremmødte studerende på kandidatuddannelser

Procedure for udvikling og tilrettelæggelse af uddannelsernes semestre

Procedure for vejledning af forsinkede studerende

Procedure for årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering

Procedurer for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Projektøkonomi generelt

Prophix: Brug af Ad hoc analyser

Prophix: Brug af Cellekommentarer

Prophix: Brug af Konsolideringsrapporterne i Prophix

Prophix: Brug af Linjedetaljer

Prophix: Budgettering af drift

Prophix: Budgettering af Husleje

Prophix: BUDGETTERING AF INVESTERINGER - Brugere af Prophix investeringsmodul dpm

Prophix: Budgettering af projekter

Prophix: Opdateringstidspunkter for Prophix kørsler

Prophix: Oprettelse

Prophix: OPSTART - Installation

Prophix: OPSTART - Login i Prophix

Prophix: Overførsel fra Prophix til Excel eller PDF

Prophix: Rumplanlægning - Angivelse af antal mulige personer i rum

Prophix: RUMPLANLÆGNING - Brug af rum-planlægningsrapporterne

Prophix: Rumplanlægning - Placering af medarbejdere i rum

Prophix - vejledninger til AAU's budgetsystem

Præferenceopsætning i iProcurement

R

Ramme for forskningsbasering og pædagogiske kompetencer

Ramme for job og karriere

Ramme for principper for problembaseret læring

Ramme for rekruttering og studiestart

Ramme for studiemiljø

Ramme for uddannelsernes udvikling, tilrettelæggelse og drift

Regel om privat anvendelse af Aalborg Universitets digitale arbejdsredskaber

Regler for afslutning af sager i WorkZone i forbindelse med aflevering til Rigsarkivet

Regler for Journalisering af anmeldelse af IT-systemer til Rigsarkivet (RA)

Regler for journalisering af eksternt finansierede projekter

Regler for journalisering af opgaver på kommunikationsområdet

Regler for journalisering på AAU

Regler for medarbejderes ytringsfrihed

Regnskabsgennemgang på Interreg-projekter

Regnskabsinstruks

Rejseforskud

Rejsegodkendere - workflows

Rektors delegationsinstruks

Rektors stedfortræderinstruks

Repræsentation, gaver og personaleforplejning

Rumplanlægning - Angivelse af antal mulige personer i rum

RUS2: Adgang til RUS2

RUS2: Adgang til RUS2 via mobilen

RUS2: Afregn tidligere udbetalt forskud

RUS2: Opret diæt på din rejseafregning

RUS2: Opret en kørselsafregning i RUS2

RUS2: Opret en rejseafregning

RUS2: Opret et forskud

RUS2: Opret et udlæg

RUS2: Regler for roller og ansvar for rejse—og udlægssystemet, RUS2

RUS2: Statusmail fra RUS2

RUS2: Valutaændring

RUS2: Vejledning til rejsegodkendere

RUS2: Video - Afregn et forskud

RUS2: Video - Få en statusmail fra systemet

RUS2: Video - Opret diæter på din rejseafregning

RUS2: Video - Opret en kørselsafregning

RUS2: Video - Opret et forskud

RUS2: Video - opret rejseafregning

RUS2: Video - Opret udlæg

RUS2: Video - Tilføj RUS2 til din telefon

RUS2: Video - valutaændring

RUS2: Video - Vælg godkender

S

Sagsgange og ansvarsfordeling ved høringer på Aalborg Universitet

ScanPas

Se kontering på rekvisitioner

Serviceaftaler på Aalborg Universitet

Siddende patientbefordring

SIKKERHEDSHÆNDELSER

Skattefri godtgørelse i forbindelse med tjenstlig befordring inden for AAUs lokationer i Aalborg

Sociale medier på AAU - guide

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardiseret klagevejledning

Statsstøtte

Studenterforeninger - oprettelse af hjemmeside

Studerendes rejser

Studieguide, online: Kommissorium for koordinatorgruppe og indholdsredaktørgruppe

Studieguide (EVU) - Procedure for vedligeholdelse af information om deltidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Studieguide (EVU) - Retningslinjer for inddatering af deltidsuddannelser (Master, diplom og Heltid på deltid) på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Studieguide (EVU) - Retningslinjer for inddatering af enkeltmoduler fra deltidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Studieguide - Inddateringstjekliste for fuldtidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/ og en.aau.dk/education

Studieguide - Procedure for inddatering af bacheloruddannelser og bachelor's programmes på aau.dk/en.aau.dk i Infoglue CMS

Studieguide - Procedure for inddatering af kandidatuddannelser på aau.dk/en.aau.dk i Infoglue CMS

Studieguide - Procedure for inddatering af sidefag og tilvalgsfag på aau.dk/en.aau.dk i Infoglue CMS

Studiemiljørådet

Sygefravær: Regler for håndtering af sygefravær

Søg, ret og færdiggør rekvisitioner

Søg og bestil varer fra en favoritliste på markedspladsen

Søg og bestil varer på markedspladsen

Søg og bestil varer på ’Hjem’