AAU Håndbogen

Alle dokumenter i kategori

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

F

Facebook: retningslinjer og best practice for annoncering

Fakturakrav - ØSS-EF

Fakturamatch - ØSS-EF

FELTER I IPROCUREMENT TIL BRUG I MDOCFM

Fleksibel arbejdstid - Registrering - TAP

Flerårig økonomistyring på eksternt finansierede projekter

Flyttegodtgørelse

Fokusgrupper - udbetaling af honorar

Forlængelse, beregning af ansættelsesforlængelse begrundet i fravær (fx barsel, sygdom mv.)

Forretningsorden for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Forskningspublicering - affilieringsvejledning

Forskningsregistrering: BFI-point tilskrivning til Aalborg Universitet, fakulteter og institutter

Forskningsregistrering: gode råd til registrering af din forskerprofil

Forskningsregistrering: gode råd til registrering af projekter i Pure

Forskningsregistrering: Guide til registrering af open access-publikationer i Pure

Forskningsregistrering: Sådan importerer du publikationer til Pure

Forskningsregistrering: Sådan opretter du et ORCID ID i Pure

Forskningsregistrering: Sådan opretter du og vedligeholder organisationer i Pure

Forskningsregistrering: Sådan registrerer du eksterne publikationer i Pure

Forskningsregistrering: Sådan udregnes BFI-point

Forskningsregistrering - Introduktion til Pure

Forskningsregistrering - Open Access-publikationer - Procedure

Forskningsregistrering på Aalborg Universitet - hvorfor?

Forsøgspersoner - udbetaling af honorar

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

FP7 Vejledning

Frikøb af projektdeltagere

Fællesmails fra rektoratet: procesbeskrivelse for udsendelse

P

Parkering på AAU Aalborg

Periodisering

Personalegoder

Personalepolitisk Udvalg (PPU)

Ph.d.-afhandling - proces ved indlevering, SAMF

Ph.d.-ansøgninger - referencetjek, SAMF

Ph.d. - double og joint degree, HUM og SAMF

Ph.d.-hovedvejledere - retningslinjer, SAMF

Ph.d.-hovedvejledernes ansvarsområder, HUM

Ph.d.-kurser - planlægning, HUM og SAMF

Ph.d.-programlederes ansvarsområder, SAMF

Ph.d.-studerendes internationale forskningsophold, HUM

Ph.d.-studerende - vejledning vedr. ph.d.-studerendes videnformidlingsaktiviteter, HUM

Ph.d.-uddannelsen - interne regler, HUM

P-numre (Produktionsenhedsnumre)

Politik: Overordnet personalepolitik

Politik for bemanding af Aalborg Universitets uddannelser

Politik for håndtering af forskningsdata

POLITIK FOR INFORMATIONSSIKKERHED PÅ AAU

Politik for studie- og karrierevejledning

Politik for undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling

Politisk valgpropaganda på AAU

Principper for udvælgelse af eksterne eksperter til selvevalueringsmøde

Private relationer mellem leder og medarbejder ved Aalborg Universitet

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for fremsendelse af studenterklagesager og klager vedrørende ph.d.-studerende til styrelsen

Procedure for indberetning af databærende IT-systemer til Rigsarkivet

Procedure for journalisering af indkøb

Procedure for lukning af uddannelser

Procedure for mindre indkøb over 25.000 men under 100.000

Procedure for planlægning og bemanding af undervisningsaktiviteter i RES (Rekvisitionsprocedure)

Procedure for sagsgange og ansvarsfordeling ved høringer på Aalborg Universitet

Procedure for sammenlægning af uddannelser uden prækvalifikation

Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelser

Procedure for studienævnsrapporter

Procedure for udvikling af nye uddannelser

Procedurer for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Procedure vedr. vejledning af frafaldstruede studerende

Proces for opfølgning på udfordringer med det fysiske studiemiljø

Projektøkonomi generelt

Prophix: BRUG AF AD HOC ANALYSE

Prophix: Brug af cellekommentarer

Prophix: Brug af huslejerapporterne

Prophix: BRUG AF KONSOLIDERINGSRAPPORTERNE

Prophix: BRUG AF LINJEDETALJER

Prophix: Brug af projektopfølgningsrapport

Prophix: Brug af schedule til huslejebudgettering

Prophix: BRUG AF WORKFLOWS

Prophix: BUDGETTERING AF INVESTERINGER - Brugere af Prophix investeringsmodul dpm

Prophix: Driftsbudgettering gennem workflows

Prophix: Driftsbudgettering ved åbning af templates

Prophix: LØNBUDGETTERING- Refusionsbudgetteringstemplate

Prophix: LØNBUDGETTERING- Timelønnede budgetteringstemplate

Prophix: Lønbudgettering - åbning af templates

Prophix: OPDATERINGSTIDSPUNKTER

Prophix: Oprettelse

Prophix: OPSTART - Installation

Prophix: OPSTART - Login i Prophix

Prophix: Overførsel til Excel eller pdf

Prophix: PROJEKTBUDGETTERING- Projektbuffer template

Prophix: PROJEKTBUDGETTERING- UK90, 95, 97 projektbudgetteringstemplates

Prophix: Projektbudgettering - åbning af templates

Prophix: Rumplanlægning - Angivelse af antal mulige personer i rum

Prophix: RUMPLANLÆGNING - Brug af rum-planlægningsrapporterne

Prophix: Rumplanlægning - Placering af medarbejdere i rum

Prophix - vejledninger til AAU's budgetsystem

Præferenceopsætning i iProcurement

R

Ramme for dialog med aftagerpaneler tilknyttet Aalborg Universitet

Ramme for dialog med censorer og censorformandskaber

Reference check - PhD theses

Regel om privat anvendelse af Aalborg Universitets digitale arbejdsredskaber

Regler for afslutning af sager i WorkZone i forbindelse med aflevering til Rigsarkivet

Regler for Journalisering af anmeldelse af IT-systemer til Rigsarkivet (RA)

Regler for journalisering af sager om COVID19 smitteudbrud

Regler for journalisering af studentersager og uddannelsesplanlægning

Regler for journalisering på AAU

Regler for medarbejderes ytringsfrihed

Regler for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Regler om tilmelding til undervisning og prøver samt merit ved Aalborg Universitet (gældende pr. 1. februar 2018)

Regnskabsgennemgang på Interreg-projekter

Regnskabsinstruks

Rejseforskud

Rejsegodkendere - workflows

Rektors delegationsinstruks

Rektors godkendelse af tillæg og engangsvederlag

Rektors stedfortræderinstruks

Relevant knowledge dissemination tasks for PhD students

Relevant knowledge dissemination tasks for PhD students

Repræsentation, gaver og personaleforplejning

Retningslinjer for studenterstudievejledere

Retningslinjer til fremme af ansvarlig forskningspraksis

RUS2: Adgang til RUS2

RUS2: Adgang til RUS2 via mobilen

RUS2: Afregn tidligere udbetalt forskud

RUS2: Opret diæt på din rejseafregning

RUS2: Opret en kørselsafregning i RUS2

RUS2: Opret en rejseafregning

RUS2: Opret et forskud

RUS2: Opret et udlæg

RUS2: Regler for roller og ansvar for rejse—og udlægssystemet, RUS2

RUS2: Statusmail fra RUS2

RUS2: Valutaændring

RUS2: Vejledning til rejsegodkendere

RUS2: Video - Afregn et forskud

RUS2: Video - Få en statusmail fra systemet

RUS2: Video - Opret diæter på din rejseafregning

RUS2: Video - Opret en kørselsafregning

RUS2: Video - Opret et forskud

RUS2: Video - opret rejseafregning

RUS2: Video - Opret udlæg

RUS2: Video - Tilføj RUS2 til din telefon

RUS2: Video - valutaændring

RUS2: Video - Vælg godkender

S

Sagsgange og ansvarsfordeling ved høringer på Aalborg Universitet

Samarbejdsudvalg for fakultetet (FSU) - forretningsorden, HUM

Samarbejdsudvalg for fakultetet (FSU) - forretningsorden, SAMF

ScanPas

Scoring og prioritering af digitaliseringsprojekter

Se kontering på rekvisitioner

Serviceaftaler på Aalborg Universitet

Siddende patientbefordring

Sikkerhedshændelser – interne regler for anmeldelse

Sikkerheds incident

Skat for udenlandske medarbejdere, PhD studerende og gæsteforskere

Skattefri godtgørelse i forbindelse med tjenstlig befordring inden for AAUs lokationer i Aalborg

Social medier på AAU - guide

Softwaretest

Softwareudvikling

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardiseret klagevejledning

Statsstøtte

Studenterforeninger - oprettelse af hjemmeside

Studerendes rejser

Studieguide, online: Kommissorium for koordinatorgruppe og indholdsredaktørgruppe

Studieguide (EVU) - Procedure for vedligeholdelse af information om deltidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Studieguide (EVU) - Retningslinjer for inddatering af deltidsuddannelser (Master, diplom og Heltid på deltid) på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Studieguide (EVU) - Retningslinjer for inddatering af enkeltmoduler fra deltidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Studieguide - Inddateringstjekliste for fuldtidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/ og en.aau.dk/education

Studieguide - Procedure for inddatering af bacheloruddannelser og bachelor's programmes på aau.dk/en.aau.dk i Infoglue CMS

Studieguide - Procedure for inddatering af kandidatuddannelser på aau.dk/en.aau.dk i Infoglue CMS

Studieguide - Procedure for inddatering af sidefag og tilvalgsfag på aau.dk/en.aau.dk i Infoglue CMS

Submission of thesis without previous enrollment

Sygefravær: Regler for håndtering af sygefravær

Synliggørelse af beslutninger i DSD

Søg, ret og færdiggør rekvisitioner

Søg og bestil varer fra en favoritliste på markedspladsen

Søg og bestil varer på markedspladsen

Søg og bestil varer på ’Hjem’