AAU Håndbogen

Om AAU håndbogen

Denne opdaterede version af AAU-håndbogen fra februar 2018 erstatter den oprindelige AAU Håndbogen, som tilbage i 2012 gik i luften og samtidig erstattede universitetets Regelsamling.

fakta om den opdaterede AAU-håndbog

 • AAU-håndbogen er åben og tilgængelig for alle. Dvs. fortroligt og personfølsomt materiale ikke skal i håndbogen. 
 • AAU-håndbogens målgruppe er ansatte på AAU – og dermed ikke målrettet de studerende.
 • AAU-håndbogens indhold leveres af afdelinger under Fælles Service samt Fakultetskontorerne.
 • Der skal være fokus på dokumenter, der er relateret til afdelingernes opgaveløsning – dvs. alt hvad der sætter rammerne for hvilke opgaver og hvordan de skal løses.
 • Desuden er det også vigtigt med de dokumenter, der sætter rammerne for det at været ansat på AAU – dvs. alt hvad der omhandler det at være ansat og vilkårene for at være ansat.
 • Derudover er der lagt op til, at afdelingerne beslutter, hvor meget internt materiale de vil tage med.
 • Indhold udarbejdes på baggrund af de udarbejdede skabeloner for politikker, procedurer, regler og gode råd.
 • AAU-håndbogen er organisatorisk forankret ved Rektorsekretariatet
 • Den administrative ledergruppe (AL) udgør styregruppen for AAU-håndbogen.
 • AAU-håndbogen har en gruppe af superbrugere tilknyttet, som følger dens udvikling.     
 • Superbrugerne i afdelingerne supporterer egen afdeling ift. brug af håndbogen
 • ITS supporterer superbrugerne samt er ansvarlig for håndbogens komponenter, opbygning og struktur

Opdatering af AAU Håndbogen er en del af det strategiske arbejde, idet den udgør et tiltag under indsatsen ”Forenkling – regler og processer” under den administrative del af AAU’s strategi for perioden 2016-2021 ”Viden for verden”.   

Guides til håndbogsredaktører

Har du ansvar for at inddatere dokumenter i AAU Håndbogen, kan du her finde hjælp og vejledninger til dit arbejde.

Kontakt vdr. indhold i AAU Håndbogen

Alle spørgsmål om indhold (manglende, nyt, fejl, tilpasninger) skal gå til den ansvarlige enhed. Nedenfor ses en oversigt over kontaktpersoner for AAU Håndbogen i de forskellige enheder.

projektkoordinator

AAU Kommunikation / Rektorsekretariatet

Studieservice

Campus service

HR

AUB

ITS