AAU logo

AAU håndbogen

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelife Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • Statistik
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Alle dokumenter

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

F

Faglig bedømmelse ved VIP ansættelser

Fakturakrav - ØSS-EF

Fakturamatch - ØSS-EF

Faste boliger og først til mølle princippet

Ferie

Ferieafvikling

Ferie - FAQ til forhåndsdisponering

Ferielukning mm. for ferieåret 1. maj 2018 – 30. april 2019

Ferieregistrering mm.

Ferieregler for elever

Ferieregler for timelønnede

Fleksibel arbejdstid for Fælles Service

Fleksibel arbejdstid for Fælles Service – FAQ

Fleksjob

Flyttegodtgørelse

Fokusgrupper - udbetaling af honorar

Forlængelse, beregning af ansættelsesforlængelse begrundet i fravær (fx barsel, sygdom mv.)

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalget

Forretningsorden for Praksisudvalget ved Aalborg Universitet (PU AAU)

Forskningspublicering - affilieringsvejledning

Forskningsregistrering: BFI-point tilskrivning til Aalborg Universitet, fakulteter og institutter

Forskningsregistrering: Oprettelse og vedligeholdelse af organisationer i Pure

Forskningsregistrering: Sådan importerer du publikationer til Pure

Forskningsregistrering: Sådan opretter du et ORCID ID i Pure

Forskningsregistrering: Sådan udregnes BFI-point

Forsøgspersoner - udbetaling af honorar

Fravær med løn i forbindelse med barnets 1. og/eller 2. sygedag

Fravær med løn til pasning af syge børn under 18 år

Fravær med løn ved hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år

Fravær med løn ved pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem

Fravær uden løn til pasning af syge børn under 18 år

Fravær uden løn ved pasning af nærtstående med varigt nedsat funktionsevne

Fridage

Frihed med og uden løn

P

Parkering på AAU Aalborg

Personalepolitik

Personalepolitisk Udvalg (PPU)

Personalereduktioner begrundet i institutionens forhold

Ph.d.-afhandling - proces ved indlevering, SAMF

Ph.d. - double og joint degree, HUM og SAMF

Ph.d.-forløb - referencetjek af foreløbig afhandling, HUM

Ph.d.-forløb - referencetjek af foreløbig afhandling, SAMF

Ph.d.-hovedvejledere - retningslinjer, SAMF

Ph.d.-hovedvejledernes ansvarsområder, HUM

Ph.d.-kurser - planlægning, HUM og SAMF

Ph.d.-programlederes ansvarsområder, SAMF

Ph.d.-studerendes internationale forskningsophold, HUM

Ph.d.-studrende - vejledning vedr. ph.d.-studerendes videnformidlingsaktiviteter, HUM

Ph.d.-uddannelsen - interne regler, HUM

Placering af ansatte med nært personligt tilhørsforhold

P-numre (Produktionsenhedsnumre)

Procedure for fremsendelse af studenterklagesager og klager vedrørende ph.d.-studerende til styrelsen

Procedure for ændring og sletning af registrerede resultater

Procedurer for behandling af sager, der indbringes for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Procesbeskrivelse for udsendelse af fællesmails fra rektoratet

Proces for frikøb af projektdeltagere

Proces for projektgennemførelse

Proces for scoring og prioritering af digitaliseringsprojekter

Proces for softwareudvikling

Proces for synliggørelse af beslutninger i DSD

Proces for tildeling af roller og ansvar i digitalisering af AAU

Projekter - vejledninger til projektregnskaber

Projektportefølje - Dialogpunkter til strategisk økonomistyring

Prophix - vejledninger til AAU's budgetsystem

Psykisk arbejdsmiljø - AAU's vision 2020

Psykologisk rådgivning